Tel. 085-0657183

Biofeedback

 Onze werkwijze

Afspraak 1: intake, biofeedback meting, behandelplan

In het intakegesprek worden uw klachten in kaart gebracht. Van te voren heeft u een intake vragenlijst ingevuld, zodat we in het gesprek zelf uitgebreid op uw klachten in kunnen gaan. Ook vind er een biofeedback meting plaats van 1 of verschillende lichaamssignalen. Aan het einde van het gesprek wordt er op basis van de verzamelde informatie aan u teruggekoppeld of biofeedback zinvol is voor uw klachten en wat het plan van aanpak is voor uw klachten.

Afspraak 2:  de start van de behandeling

Tijdens de biofeedback behandelingen zit u in een stoel en wordt er gebruik gemaakt van biofeedback apparatuur, waarbij er 1 of verschillende lichaamssignalen worden geregistreerd. Uw behandelaar begeleidt u gedurende de behandeling en u leert uw lichaamssignalen te herkennen en te beïnvloeden Wij maken o.a. gebruik van hartritmevariabiliteit training (HRV training) en Audio Visual Entrainment (AVE training).

Gemiddeld bestaat een biofeedback traject uit 5-6 behandelingen. De behandelingen bestaan naast de oefeningen met biofeedback apparatuur doorgaans uit een combinatie van 3 elementen:

Inzicht

Het vergroten van het inzicht in het ontstaan van uw klachten (psychoeducatie). Veelvoorkomende oorzaken zijn gelegen in de levensstijl. Voorbeelden hiervan zijn: een verstoorde balans tussen moeten en willen, tussen draagkracht en draaglast, tussen spanning en ontspanning.

Bewustzijn & controle

Het vergroten van uw bewustzijn en controle over uw lichaamsprocessen. In eerste instantie gebeurt dit met behulp van biofeedback apparatuur, later ook zonder apparatuur. Leren hoe u zo goed mogelijk kunt omgaan met (chronische) klachten om de impact hiervan op uw leven te verminderen en de kwaliteit van uw leven te verhogen.

Terugvalpreventie

Thema’s die vaak aan de orde komen zijn: aanpassingen doorvoeren in uw levensstijl, leren herkennen van lichaamssignalen die wijzen op overspanning, enz. Dit onderdeel is gericht op het voorkomen van klachten in de toekomst.

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Om te kunnen beoordelen of biofeedback iets voor u kan betekenen maken we graag eerst telefonisch kennis met u. Zo weten we beiden of het zinvol is om een eerste afspraak in te plannen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek met een neuropsycholoog.

Waar kunt u terecht?

* wij verzorgen ook thuistrainingen!