Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over een behandelaar van Brainmed, dan heeft het de voorkeur dit eerst te bespreken met de betreffende behandelaar. Onvrede of misverstanden kunnen zo het snelst worden opgelost en verdere onduidelijkheden of klachten kunnen worden voorkomen.

Klachtenfunctionaris

Als u uw klacht niet met de verantwoordelijk medewerker kunt of wilt bespreken, dan kunt u de klacht bij de NFG neerleggen. De NFG is hiervoor aangesloten bij CAM COOP. Voor meer informatie verwijzen we u naar: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Tips en adviezen

Als u geen klacht wilt indienen maar ons wel wilt vertellen wat er beter kan, dan horen wij graag uw tips en adviezen.