Kan ik medicatie gebruiken tijdens een QEEG onderzoek?

Indien u medicatie gebruikt kunt u dit blijven gebruiken zoals u dat normaliter ook gewend bent te doen. Er bestaan twee uitzonderingen op deze regel, namelijk indien u:

  1. Psychostimulantia gebruik (Methylfenidaat, Ritalin, Concerta, Medikinet, Equasym, enz.)
  2. Slaap- en kalmeringsmiddelen gebruikt (Diazepam, Oxazepam, Temazepam,Zolpidem, Zoplicon, enz)

Indien u voldoet aan 1 van de bovenstaande uitzonderingen, verzoeken wij u voorafgaande aan de eerste afspraak even contact met ons op te nemen om in samenspraak met u en uw arts te beoordelen of het tijdelijk stopzetten van 1 of meerdere van deze middelen mogelijk en wenselijk is. Indien dit mogelijk is, zal de exacte duur die er tussen het stopzetten van de medicatie en de afname van het QEEG dient te zitten met u worden besproken. Indien u aan 1 van de bovenstaande uitzonderingen voldoet en dit niet tijdelijk wilt of kunt stopzetten is een QEEG onderzoek iets minder betrouwbaar, maar houden we hier rekening mee bij de interpretatie van het QEEG.

Lees meer veel gestelde vragen over Neurofeedback QEEG