FAQ items aan het laden...

Neurofeedback bij ADHD en ADD

Neurofeedback bij ADHD en ADD2023-10-23T21:02:36+02:00

Neurofeedback bij ADHD en ADD

Neurofeedback bij ADHD & ADD biedt een alternatief voor medicatie. Neurofeedback bij ADHD & ADD is een behandeling zonder medicatie en met 75% effectiviteit, geen bijwerkingen en blijvende effecten.

Al onze gedachten, gevoelens en gedragingen worden aangestuurd vanuit onze hersenen. Bij mensen met psychische klachten is de balans in de hersenen vaak verstoord. De hersenen zijn te actief of juist onderactief en dit kan gepaard gaan met klachten.

Wist u dat neurofeedback bij ADHD & ADD:

 • bij 75% van de cliënten effect heeft
 • een alternatief biedt voor medicatie bij ADHD & ADD
 • vaak vergelijkbare effecten heeft als medicatie
 • resulteert in lange-termijn effecten
 • geen bijwerkingen heeft

Bij Brainmed is het zowel mogelijk om op een praktijk locatie te trainen als middels neurofeedback thuis.

Thuis trainen geeft veel vrijheid. Onbeperkt trainen waar en wanneer u wilt voor een vast bedrag. Het gemiddelde rendement van de neurofeedback thuis ligt bovendien hoger als bij de training op de praktijk. Op de praktijk is het echter weer mogelijk om de training te combineren met coaching/ psychologische begeleiding. Er is dus voor ieder wat wils. Neurofeedback therapie is zowel op de praktijk als thuis altijd maatwerk en afgestemd op uw QEEG en wensen en behoeften.

Hier leest u meer over de Neurofeedback behandeling.

0
Neurofeedback cliënten
0
QEEG afnames
0
Jaren ervaring
0
Klantbeoordeling
Brainmed geeft inzicht

Effecten neurofeedback bij ADHD en ADD

Neurofeedback bij aandacht stoornissen is geen wondermiddel en helaas kan ik voor de start van een behandeling niet exact voorspellen wat de effecten van de behandeling voor u zullen zijn.

Wel kan ik u voorbeelden geven waar cliënten met Neurofeedback bij ADHD en ADD verbeteringen op rapporteerden:

 • een afname van de mate van afleidbaarheid

 • beter in staat om te concentreren op (school) werk

 • spullen minder vaak kwijt zijn

 • meer overzicht in de (financiele) administratie

 • beter kunnen luisteren naar een gesprekspartner

 • minder moeite hebben met taken die een langdurige inspanning vereisen

 • beter stil kunnen zitten

 • toename van een gevoel van rust in het hoofd/ afname drukte in het hoofd

 • niet meer continu bezig te hoeven zijn

 • minder moeite hebben met ontspannen

 • minder geneigd om bezigheden en gesprekken van anderen te verstoren

 • beter in staat zijn de consequenties van het eigen gedrag te kunnen overzien

 • een verbetering van de slaap

 • een verbetering van de impulscontrole (rem op het gedrag)

 • minder behoefte aan genotsmiddelen (tabak, alcohol, wiet, XTC, cocaine, enz.)

Hier leest u meer over Neurofeedback behandeling.

Wilt u weten of Neurofeedback bij aandachtsstoornissen iets voor u is? Neem contact met mij op voor een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek.

Neurofeedback behandeling icon

Neurofeedback therapie thuis werkwijze

Is neurofeedback bij ADHD en ADD wetenschappelijk bewezen effectief?

Onderzoek naar Neurofeedback bij aandachtsstoornissen laat goede resultaten zien. Neurofeedback bij ADHD en ADD is echter nog niet ‘evidence based’.

Zowel in de klinische praktijk als in verschillende onderzoeken naar Neurofeedback bij ADHD & ADD, worden wel goede resultaten gevonden, maar er is meer goed gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek nodig om harde uitspraken te kunnen doen.

Uit onderzoek dat wel reeds is verricht komt naar voren dat neurofeedback bij aandachtsstoornissen goede resultaten laat zien, waarbij de effecten op ‘aandachtstekort’ en ‘impulsiviteit’ groot waren en de effecten op ‘hyperactiviteit’ middelgroot waren (Arns et al. 2009).

In de praktijk zie ik dat neurofeedback bij ADHD en ADD in 75% van de gevallen, leidt tot een duidelijke afname van de klachten.

Neurofeedback als alternatief voor medicatie bij ADHD & ADD

Neurofeedback bij aandachtsstoornissen kan gezien worden als een goed alternatief voor medicatie bij ADHD en ADD. Uit onderzoek komt naar voren dat de effecten van neurofeedback bij aandachtsstoornissen vergelijkbaar zijn met de effecten van medicatie, zoals Ritalin, Concerta en Strattera (Fuchs et al. 2003).

Neurofeedback bij aandachtsstoornissen kan de afhankelijkheid voor medicatie aanzienlijk verminderen en in veel gevallen kan deze medicatie (in samenspraak met de arts) zelfs stapsgewijs worden verminderd of worden afgebouwd. Neurofeedback kan in veel gevallen daarom gezien worden als alternatief voor medicatie bij ADHD en ADD.

Neurofeedback

 • een langdurig, blijvend effect

 • geen blijvende bijwerkingen

 • een eenmalige investering

 • effectief bij 75% van de cliënten

 • intensief traject

 • vaak slechts gedeeltelijke vergoeding

Medicatie

 • snel effect

 • makkelijk verkrijgbaar

 • vaak volledige vergoeding

 • medicatie ‘geneest’ niet, maar bestrijdt enkel de symptomen

 • vaak een zoektocht naar de juiste medicatie

 • veel kans op bijwerkingen

Neurofeedback als alternatief voor medicatie bij ADHD en ADD.

Neurofeedback bij ADHD & ADD heeft lange-termijn effecten

Uit onderzoeken naar de toepassing van neurofeedback bij aandachtsstoornissen komt naar voren dat er sprake is van lange-termijn effecten (Heinrich et al. 2004; Leins et al. 2007; Strehl et al. 2006; Gevensleben et al. 2010).

Met neurofeedback bij ADHD & ADD leren we de hersenen weer in balans te komen. De hersenen worden als het ware weer in de goede stand gezet (gereset) en dit leidt tot een afname van de klachten.

Neurofeedback is uiteraard geen wondermiddel geschikt voor iedereen met psychische klachten, maar vormt in veel gevallen een alternatief voor medicatie en praattherapie bij ADHD & ADD.

Waarom neurofeedback?

 • Gemiddeld bij 75% van de cliënten effectief

 • Geen bijwerkingen

 • Veilig en pijnloos

 • Lange termijn effecten

 • Alternatief voor praattherapie en medicatie

Waarom Brainmed?

 • Behandeling door een neuropsycholoog met 18 jaar ervaring

 • Geen wachtlijst

 • Op de praktijk bied ik 19 kanaals QEEG Z-score SURFACE; sLORETA en swLORETA Z Score Neurofeedback aan.

 • Thuis kunt u trainen middels Neurofeedback at home Dezelfde kwaliteit en het maatwerk als op de praktijk,, maar onbeperkt trainen waar en wanneer als u wilt voor een vast bedrag.

 • Veel ervaring met medicatieafbouw

 • Een vaste behandelaar

Wat zeggen klanten over Brainmed?

In de afgelopen 18 jaar heb ik als neuropsycholoog veel ervaring opgedaan met QEEG, neurofeedback en neurofeedback thuis.

Neurofeedback pakt de klachten bij de bron aan en vormt een goed alternatief voor praten en medicatie.

Lees hier alle klantbeoordelingen

Kan ik iets voor u betekenen?

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Advies en vragen - icon

Veel gestelde vragen over Neurofeedback bij aandachtsstoornissen

ADHD in de hersenen2023-10-04T18:53:28+02:00

Hoe werkt ADHD in de hersenen?

Uit hersenonderzoek bij kinderen en volwassenen komt naar voren dat er bij ADHD en ADD als groep genomen sprake is van een onderactief brein vergeleken met een mensen van dezelfde leeftijd zonder klachten.

Zo is er bij ADHD & ADD als groep genomen sprake van:

 • een bovengemiddelde hoeveelheid trage theta hersenactiviteit. Theta EEG activiteit komt voor tijdens het doezelen, (dag)dromen en lichte slaap, vlak voor het wakker worden of in slaap vallen. Overmatige theta activiteit overdag gaat gepaard met dagdromen, concentratieproblemen en motivatieproblemen en is vooral kenmerkend voor de aandachtstekortsymptomen van ADHD & ADD.
 • een benedengemiddelde hoeveelheid snelle bèta hersenactiviteit. Bèta EEG activiteit speelt met name een belangrijke rol bij actieve mentale inspanning, zoals bij het maken van een moeilijke som. Te weinig bèta activiteit overdag kan problemen geven bij het focussen en volhouden van de aandacht en het verwerken van informatie.

Als we naar de locaties van de afwijkingen in de hersenen kijken bij patiënten met ADHD & ADD zien we dat dit met name het geval is:

 • aan de voorkant van het hoofd (prefrontale cortex en de anterieure cingulate cortex). Deze gebieden zijn met name betrokken bij de impulscontrole en de executieve functies (planning, overzicht, focussen van de aandacht, werkgeheugen).
 • over het midden van het hoofd (over de sensomotorische cortex). Dit deel van de hersenen is o.a. betrokken bij de concentratie en de lichaamsarousal (hypo-/ hyperactiviteit).

Bij 10-20% van de patiënten met ADHD & ADD zien we ook afwijkingen aan de rechter achterkant van het hoofd, o.a. over het bovenste gedeelte van de auditieve cortex. Dit gedeelte van het brein is o.a. betrokken bij het integreren van prikkels.

Lees meer veel gestelde vragen over Neurofeedback bij ADHD & ADD.

Hoe ontstaat ADHD?2023-10-04T18:54:24+02:00

Hoe ontstaat ADHD?

Erfelijkheid speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van ADHD en ADD. Zo zijn de verschillen in hyperactiviteit, impulsiviteit en aandachtsproblematiek voor een groot deel erfelijk bepaald. Enkele genen betrokken bij de dopamine-stofwisseling in de hersenen hangen nauw samen met het ontstaan van ADHD. Problemen tijdens de prenatale ontwikkeling, complicaties bij de geboorte of later opgelopen neurologische schade kunnen ook tot ADHD en ADD leiden.
De omgeving en opvoeding hebben geen sterke invloed op het ontstaan van ADD en ADHD, maar kunnen wel invloed hebben op de mate en ernst waarin de klachten voorkomen en blijven bestaan.
Er bestaat geen eenduidige oorzaak-gevolg relatie tussen overmatige inname van kleurstoffen en suiker, middenoorproblemen en visueelmotorische problemen en het ontstaan van ADD en ADHD.

Lees meer veel gestelde vragen over Neurofeedback bij ADHD en ADD.

Neurofeedback bij ADHD en ADD2023-10-04T18:55:58+02:00

Hoe werkt neurofeedback bij ADHD en ADD?

Neurofeedback bij ADHD en ADD werk als volgt. Neurofeedback bij ADHD en ADD richt zich vaak op het activeren van het onderactieve brein. De hersenen worden gemeten tijdens de behandeling en beloond om gewenste hersenactiviteit aan te maken. Vaak wordt de overmatig aanwezige trage hersenactiviteit (theta en alpha) en overmatig aanwezige snelle hersenactiviteit (hoge bèta) onderdrukt en de SMR en/of bèta hersenactiviteit versterkt. Het idee is dat door deze training de sensorische input en motorische output gefilterd wordt en de alertheid en gerichte aandacht (SMR en bèta) verbeteren. Tegelijkertijd worden het dagdromen of trance gevoel (theta), gespannenheid en hyperfocus (hoge bèta) onderdrukt. Op deze manier wordt geprobeerd om het filteren van informatie en de concentratie te verbeteren.

Het gemiddelde hersenbeeld bij patiënten met ADHD & ADD als groep genomen doet wellicht vermoeden dat iedereen met ADHD & ADD een onderactief brein heeft. Dit is echter niet het geval. Kijken we naar de bevindingen bij de individuele patiënten met ADHD & ADD, dan zien we dat het hersenbeeld individueel sterk van elkaar kan verschillen.

Zo zien we bij sommige patiënten met ADHD & ADD juist een overactief brein (Clarke e.a., 2001b). Overactiviteit gaat vaak gepaard met problemen op het vlak van de impulsiviteit, agressiviteit en ongeduld. Ieder hersenbeeld vereist een specifieke wijze van behandeling. Neurofeedback bij ADHD en ADD behandelingen worden binnen Brainmed daarom altijd afgestemd op het het hersenbeeld van de individuele patiënt en er wordt dan ook niet gewerkt met gestandaardiseerde behandelprotocollen. Het hersenbeeld wordt voorafgaand aan de neurofeedback behandeling altijd in kaart gebracht d.m.v. een uitgebreid hersenonderzoek. Dit hersenonderzoek (het QEEG) verschaft de behandelaar informatie over welke klachten er terug te zien in het brein en hoe en waar we deze het beste kunnen behandelen.

Qeeg subtypen bij ADHD en ADD2023-10-04T18:58:51+02:00

Hoe werkt een QEEG bij ADHD en ADD?

Ondanks dat ieder QEEG uniek is, kunnen we wel verschillende QEEG subtypen onderscheiden bij ADHD & ADD.
Vrijwel iedere patiënt met ADHD & ADD heeft kenmerken van 1 of meerdere van de onderstaande QEEG subtypen in het brein. Naast het onderactieve theta subtype en het overactieve high bèta subtype bestaat er ook een gecombineerd theta-high bèta subtype, gekenmerkt door overmatige theta en overmatige bèta hersenactiviteit. Verder kunnen we het theta subtype dat we vaak bij een combinatie van ADHD en leerproblemen zien en het theta subtype dat we vaak bij een combinatie van ADHD en een depressieve stoorns onderscheiden (bron: Robert L. Gurnee, MSW, CISW, DCSW, BCIA:EEG, QEEG/Diplomate).

Lees meer veel gestelde vragen over Neurofeedback bij ADHD en ADD.

QEEG Subtypen bij ADHD

Wat is ADHD?2023-10-04T19:01:26+02:00

Wat is ADHD?

ADHD is een neurobiologische stoornis en staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
We kunnen 3 subtypen onderscheiden:

 1. Het onoplettende type, gekenmerkt door ernstige en aanhoudende aandachtsproblematiek. Dit type wordt ook wel ADD genoemd, de kenmerken van hyperactiviteit/impulsiviteit ontbreken.
 2. Het hyperactief/impulsieve type, er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit.
 3. Het gecombineerde type, gekenmerkt door ernstige en aanhoudende aandachtsproblematiek, impulsiviteit en hyperactiviteit.

AD(H)D gaat vaak samen met 1 of meerdere andere klachten/ stoornissen zoals hieronder weergegeven.

Comorbiditeit bij ADHD

Lees meer veel gestelde vragen over Neurofeedback bij ADHD.

Brainmed oplossingen

Brainmed neurofeedback pakt de klachten bij de bron aan.

Waar kunt u terecht?

De neurofeedback trainingen kunnen op één van de praktijklocaties of aan huis plaatsvinden middels Neurofeedback thuis.

Hier vindt u de praktijk locaties.

Brainmed

 

 

Brainmed geeft inzicht in het brein, met behandeling op maat!

Pauwstraat 6
5451 PZ Mill
0636312243
info@brainmed.nl
www.brainmed.nl