Neurofeedback bij Long COVID

Met Neurofeedback bij Long COVID richt ik me op het verlichten van de aanhoudende klachten na een doorgemaakte COVID-19.

Een Neurofeedback behandeling kent geen bijwerkingen en is veilig en pijnloos.

Neurofeedback is nog niet ‘evidence based’ en geen wondermiddel geschikt voor iedereen met klachten, maar voor veel mensen met Long Covid zorgt het wel voor een wezenlijke vooruitgang op het vlak van belastbaarheid en prikkelverwerking.

Bij Brainmed is het zowel mogelijk om op een praktijk locatie te trainen als middels neurofeedback thuis.

Thuis trainen geeft veel vrijheid. Onbeperkt trainen waar en wanneer u wilt en binnen de grenzen van uw eigen belastbaarheid. voor een vast bedrag. Het gemiddelde rendement van de neurofeedback thuis ligt bovendien hoger als bij de training op de praktijk. Op de praktijk is het echter weer mogelijk om de training te combineren met coaching/ psychologische begeleiding. Er is dus voor ieder wat wils. Neurofeedback therapie is zowel op de praktijk als thuis altijd maatwerk en afgestemd op uw QEEG en wensen en behoeften.

Met Neurofeedback bij Long COVID is het mogelijk om neurocognitieve en/ of psychische klachten, gerelateerd aan Long COVID te verlichten.

Veelvoorkomende Long COVID klachten die te verlichten zijn met neurofeedback zijn:

 • Werkgeheugenproblemen/ geheugenproblemen/  woordvindingsproblemen/ informatieverwerkingsproblemen
 • Aandacht- en concentratieproblemen/ hersenmist/ brain fog
 • Overprikkeling/ wazig zien/ duizeligheid/ hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Stress/ angst/ spanning/ hartkloppingen/ orthosympathische domininatie
 • PEM/ verergering van klachten na mentale of lichamelijke inspanning
 • Mentale instabiliteit/ depressie/ emotieregulatieproblemen

0
Neurofeedback cliënten
0
QEEG afnames
0
Jaren ervaring
0
Klantbeoordeling
Brainmed geeft inzicht

Neurofeedback bij Long COVID resultaten

Met Neurofeedback bij Long COVID zie ik bij gemiddeld 75% van de cliënten duidelijke verbeteringen optreden, welke naar voren komen in de terugkoppeling van cliënten en in het QEEG. Clienten rapporteren o.a. de onderstaande verbeteringen:

 • Verbetering van het (werk)geheugen

 • Verlichting van de prikkelgevoeligheid

 • Verbetering van de alertheid, aandachtfuncties en de concentratie en afname van brain fog/ hersenmist

 • Afname van vermoeidheid

 • Afname van gevoeligheid voor spanning, stress, angst

 • Verlichting van informatieverwerkingsproblemen

 • Verbetering van de executieve functies (plannen en organiseren, verkrijgen van overzicht, regulatie van emoties en gedrag)

 • Verlichting van depressie

 • Verbetering van de slaap

 • Verlichting van duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, PEM.

 • Toename van de belastbaarheid

Hier leest u meer over onze Neurofeedback behandeling.

Wilt u weten of Neurofeedback bij Long COVID iets voor u is? Neem contact met mij op voor een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek.

Neurofeedback behandeling icon

Neurofeedback therapie thuis werkwijze

Neurofeedback thuis of op een praktijk

Naast neurofeedback op de praktijklocaties is het ook mogelijk om neurofeedback thuis te ondergaan. Geen reistijd, files en parkeerproblemen en trainen waar, wanneer en zo vaak als het u uitkomt. Dit heet ´Neurofeedback at home.

Neurofeedback is een training waarbij de hersenen feedback krijgen op wat ze doen waardoor er een leerproces plaatsvindt. We belonen gewenste hersenactiviteit in de training.

U koopt of huurt bij neurofeedback at home professionele neurofeedback apparatuur vanuit Brainmed; Brainmed stelt uw software afgestemd op uw eigen brein in en er word u geleerd om de neurofeedback bij u zelf, uw partner of uw kind in te zetten.

Zo kunt u de Neurofeedback behandeling thuis ondergaan in uw eigen tijd. Dezelfde kwaliteit en resultaten, maar in het comfort van uw eigen thuissituatie. U wordt online en telefonisch begeleid door een ervaren neuropsycholoog en kunt onbeperkt trainen. lees hier meer over neurofeedback at home.

Neurofeedback bij Post-COVID

Met Neurofeedback bij post-COVID richt ik mij op het verlichten van aanhoudende klachten na COVID-19/ corona.

Voordat we starten met de behandeling van Neurofeedback bij Long-COVID, onderzoek ik eerst of de klachten te verklaren zijn vanuit uw brein.

Dit doe ik door een QEEG hersenmeting uit te voeren. Wanneer er sprake is van afwijkingen/ een biologisch verklaringsmodel vanuit het QEEG wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Tijdens de behandeling richt ik mij op de afwijkingen in het QEEG. Het doel is doorgaans het activeren van het cognitieve brein door deze uit een inactieve toestand te halen. Daarnaast kalmeren we bij gevoeligheid voor angst, spanning, stress vaak ook het limbische systeem dat een belangrijke rol speelt bij deze functies. Hierdoor komt het brein meer in balans en nemen de klachten af.

Hier leest u meer over de Neurofeedback behandeling.

Met Neurofeedback bij Long-COVID richten we ons het verlichten van de aanhoudende neurocognitieve en psychische klachten en het verhogen van de belastbaarheid.

Ervaart u klachten als gevolg van Long-COVID?

Dan is Neurofeedback bij Long-COVID iets voor u!
Neem contact met mij op voor vrijblijvend advies op maat.

Long-COVID:
restverschijnselen verlichten

Neurofeedback bij Long-COVID

Sommige mensen houden langdurige klachten nadat ze COVID-19 (corona) hebben gehad. Houden de klachten minimaal 3 maanden aan, dan is er sprake van post-COVID. Er is nog veel onbekend over post-COVID. Daarom wordt er zowel in Nederland als in het buitenland veel onderzoek naar gedaan.

Inmiddels zijn er in verschillende onderzoeken QEEG afwijkingen gevonden bij Long-COVID.

Marta Kopańska et al rapporteerden in juli 2022 over academisch personeel dat COVID-19 had opgelopen en QEEG had voorafgaand aan het COVID-19-tijdperk en follow-up QEEG nadat ze hersenmist hadden ontwikkeld, zoals vastgesteld door een klinisch specialist. Ze vonden:

“verhoogde theta- en alfa-activiteit, evenals intensiever sensomotorisch ritme (SMR) in C4 (rechterhersenhelft) ten opzichte van C3 (linkerhersenhelft). Bovendien een zichtbare toename van bèta 2 in relatie tot SMR in beide hersenhelften”

Andere onderzoekers zullen moeten bevestigen dat deze bevindingen een langdurig COVID-patroon weerspiegelen, maar het laat zien dat SARS-CoV-2 de elektrische activiteit van de hersenen verandert.

In de klinische praktijk van Brainmed zie ik bij de meeste clienten met Long-Covid 1 of meerdere van de onderstaande afwijkingen in het QEEG:

1) overmatige trage delta en theta hersenactiviteit over delen van sensomotorische cortex

2) overmatige trage delta en theta hersenactiviteit over delen van pariëtale en/ of occipitale cortex

3) overmatige snelle bèta en/ of high bèta over delen van de frontale cortex, sensomotorische cortex, pariëtale cortex en/ of temporale cortex.

Inmiddels zijn er verschillende onderzoeken die therapeutische effecten laten zien van neurofeedback bij Long-COVID .

Zo laten Orendáčová M, Kvašňák E, Vránová J. (2022) in een pilotstudie significante verbeteringen zien op Post-COVID angst en depressie, maar vonden ze geen significante verbeteringen op vermoeidheid.

QEEG neurofeedback als behandeling voor EEG afwijkingen in Long-Covid

Kwantitatief EEG (QEEG) neurofeedback is gebaseerd op het versterken of remmen van afwijkende EEG-activiteit. De EEG afwijkingen worden in kaart gebracht door het EEG te vergelijken met een een gezonde normale populatie zonder Long-COVID en overige neurologische en psychologische klachten.

Talrijke QEEG gebaseerde neurofeedback onderzoeken toonden aan dat QEEG-gebaseerde neurofeedback downregulatie van abnormale EEG-patronen verband houdt met verschillende gedragsverbeteringen, zoals o.a. een verbetering van cognitieve functies (Kerson et al., 2009 ). Er zijn talloze afwijkende pathologische patronen gedocumenteerd die zijn gevonden in verschillende neuropathologische aandoeningen (Díaz et al., 1998; Hammer et al., 2011; Walker, 2011), waaronder ook een post-COVID-19-aandoening (Kincaid et al., 2021).

In acute COVID-19-waarbij pathologische EEG-activiteit kan optreden (Flamand et al., 2020; Pellinen et al., 2020; Kubota et al., 2021), werd er een positieve correlatie tussen de mate van EEG-vertraging en de ernst van de klinische symptomen van de patiënten gedocumenteerd (Pasini et al., 2020). Deze bevindingen geven aan dat het onderzoek van EEG-profielen en hun verband met klinische symptomen in post-COVID-omstandigheden vruchtbare en waardevolle bevindingen kan opleveren die als therapeutisch doelwit kunnen dienen.

In de klinische praktijk van Brainmed zie ik dat gemiddeld 75% van de Long-COVID populatie brede therapeutische effecten rapporteert van QEEG gebaseerde neurofeedback. De meeste clienten trainen thuis met neurofeedback thuistraining, waarbij het protocol gepersonaliseerd is en afgestemd op basis van de individuele afwijkingen in het QEEG,

Casestudie van de normalisatie (afname van rode delen in het QEEG) van afwijkingen in een QEEG gebaseerde neurofeedback behandeling bij een client met Long-COVID.

Long-Covid pre neurofeedback QEEG

Long Covid post neurofeedback QEEG

Waarom neurofeedback?

 • Gemiddeld bij 75% van de cliënten effectief

 • Geen bijwerkingen

 • Veilig en pijnloos

 • Lange termijn effecten

 • Alternatief voor praattherapie en medicatie

Waarom Brainmed?

 • Behandeling door een neuropsycholoog met 18 jaar ervaring

 • Geen wachtlijst

 • Op de praktijk bied ik 19 kanaals QEEG Z-score SURFACE; sLORETA en swLORETA Z Score Neurofeedback aan.

 • Thuis kunt u trainen middels Neurofeedback at home Dezelfde kwaliteit en het maatwerk als op de praktijk,, maar onbeperkt trainen waar en wanneer als u wilt voor een vast bedrag.

 • Veel ervaring met medicatieafbouw

 • Een vaste behandelaar

Wat zeggen klanten over Brainmed?

In de afgelopen 18 jaar heb ik als neuropsycholoog veel ervaring opgedaan met QEEG, neurofeedback en neurofeedback thuis.

Neurofeedback pakt de klachten bij de bron aan en vormt een goed alternatief voor praten en medicatie.

Lees hier alle klantbeoordelingen

Kan ik iets voor u betekenen?

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Brainmed oplossingen

Brainmed neurofeedback pakt de klachten bij de bron aan.

Waar kunt u terecht?

De neurofeedback trainingen kunnen op één van de praktijklocaties of aan huis plaatsvinden middels Neurofeedback thuis.

Hier vindt u de praktijk locaties.