swLORETA versus neurofeedback thuis training

Effectiviteit

Bij neurofeedback thuis zien we dat gemiddeld 75% van de mensen een duidelijke verlichting van de klachten rapporteert. Dit percentage is hetzelfde als op de praktijk bij swLORETA neurofeedback.

Hieronder staat een voorbeeld van het QEEG intake meting (links) , tussenmeting na 7 weken thuistraining (middelste plaatje) en een QEEG eindmeting na 14 weken neurofeedback thuistraining (rechtse plaatje). Het doel van de training is om de rode delen in het QEEG af te laten nemen. Dit lukt in dit geval erg goed.

Oefening baart kunst

Hoewel het slagingspercentage van neurofeedback op de praktijk met swLORETA en neurofeedback thuistraining gelijk is, zie ik dat de mensen die neurofeedback thuis training ondergaan gemiddeld meer rendement behalen in vergelijking met de mensen die op een praktijk trainen met swLORETA neurofeedback.

Er vind gemiddeld meer verlichting plaats van de klachten plaats. Technisch zie ik dit ook meer nadrukkelijke verbeteringen in het QEEG bij neurofeedback thuis training, dat bij de thuistraining standaard na 7 weken en 14 weken wordt herhaald. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat mensen thuis onbeperkt kunnen trainen en de kracht van neurofeedback met name in herhaling zit. Doordat het thuis haalbaar is om onbeperkt te trainen voor een vast bedrag, kunnen mensen thuis veel meer uren trainen dan op een praktijk. Het spreekwoord luidt niet voor niks: ‘oefening baart kunst’ en dat gaat hier dus ook op. Door veel te oefenen wordt men vanzelf ergens goed in. Door veel te oefenen verbeteren de prestaties. Zo trainen mensen op een praktijk gemiddeld 24-26 uur swLORETA neurofeedback, maar thuis trainen de mensen in een gemiddeld traject wel 60-80 uur.

19 kanaals sLORETA en swLORETA versus 1 kanaals thuistraining

Hoewel er in de praktijk met een EEG cap (19-21 elektroden) wordt getraind leidt de herhaling van de thuistraining met 1 elektrode op verschillende locaties opvallend genoeg tot meer rendement. Er vind meer verlichting plaats van de klachten en de technische QEEG verbeteringen zijn nadrukkelijker.

Hoe kan dit heb ik me zelf ook afgevraagd?

Hoewel het trainen met 19 kanaals sLORETA en swLORETA efficiënter is, omdat er in dezelfde tijd meer delen van het brein kunnen worden getraind als bij 1 kanaals thuistraining, is waarschijnlijk de trainingsspecificiteit van de thuistraining (1 plek per keer) in combinatie met de mogelijkheid om onbeperkt te trainen (oefening baart kunst) doorslaggevend bij het te behalen rendement.

Ook trainen mensen met thuistraining vaak verschillende klachten/ functies achter elkaar, waardoor de mogelijkheden op klachtverlichting/ een verbetering van het algehele welzijn enorm toenemen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eerst op klacht A (laten we zeggen depressie) te trainen en en als dit is verbeterd daarna nog gericht klacht B (laten we zeggen concentratieproblemen) te verbeteren. Dit maakt het mogelijk om op verschillende probleemgebieden/ klachten te trainen. Waarschijnlijk is het gericht en specifiek trainen van 1 deel van het brein ook makkelijker voor het brein om te begrijpen/ onthouden. Bij sLORETA en swLORETA training met 19 elektroden wordt er aan het brein gevraagd om 2, 3 of zelf meer nieuwe dingen tegelijkertijd te leren. Vergelijk dit eens met Duitse woordjes leren terwijl je op een evenwichtsbalk gaat lopen en tegelijkertijd ballen probeert te jongleren. Bij 1 kanaals training worden deze nieuwe aan te leren vaardigheden geïsoleerd getraind en is het makkelijker om deze nieuwe relaties te leggen en te onthouden.

Kosten neurofeedback thuis versus praktijk

Mensen trainen op een praktijk gemiddeld 24-26 uur swLORETA neurofeedback (12-13 trainingen). Vaak zit er een natuurlijk begrenzing op het aantal trainingen i.v.m. de snel oplopende kosten op een praktijk. Thuis trainen de mensen echter gemiddeld traject wel 60-80 uur, omdat de kosten vast staan en extra trainingen niets extra kosten.

Hoe verhouden de kosten zich t.o.v. elkaar?

24-26 uur trainen op een praktijk kost uitgaande van een tarief van 100 euro per uur 2400-2600 euro

24-26 uur trainen middels neurofeedback at home kost uitgaande van 60 minuten training per dag 750 euro

80 uur trainen op een praktijk kost uitgaande van een tarief van 100 euro per uur 8000 euro

80 uur trainen of meer middels neurofeedback at home kost 2450-2625 euro (2450=koop & 2625 =huurkoop optie)

Bij neurofeedback at home wordt de neurofeedback set na 14 weken uw eigendom, waardoor u ook na afronding van de begeleidingsperiode van 14 weken onbeperkt verder kunt trainen. U heeft gedurende de begeleidingsperiode geleerd hoe u moet trainen en kunt de doorlopen trainingen onbeperkt herhalen indien gewenst. ook kunt u naar behoefte een QEEG meetmoment plannen bij Brainmed om een nieuwe functie/ klach/ doelstelling aan te pakken. Er wordt dan gekeken hoe het brein er uit ziet/ de effecten van uw uitgevoerde training worden bepaald en indien gewenst wordt er een nieuwe training in de software gezet afgestemd op uw eigen doelstellingen. De kosten voor een QEEG hermeting buiten de begeleidingsperiode bedrage 135 euro per meting.

Wilt u meer over onze Neurofeedback ervaringen weten? Neem gerust contact met mij op bij vragen of opmerkingen.