Wat is ADHD?

ADHD is een neurobiologische stoornis en staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
We kunnen 3 subtypen onderscheiden:

  1. Het onoplettende type, gekenmerkt door ernstige en aanhoudende aandachtsproblematiek. Dit type wordt ook wel ADD genoemd, de kenmerken van hyperactiviteit/impulsiviteit ontbreken.
  2. Het hyperactief/impulsieve type, er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit.
  3. Het gecombineerde type, gekenmerkt door ernstige en aanhoudende aandachtsproblematiek, impulsiviteit en hyperactiviteit.

AD(H)D gaat vaak samen met 1 of meerdere andere klachten/ stoornissen zoals hieronder weergegeven.

Comorbiditeit bij ADHD

Lees meer veel gestelde vragen over Neurofeedback bij ADHD.