Zijn er gezondheidsrisico’s bij Neurofeedback bekend?

Nee, er zijn geen gezondheidsrisico’s bekend of gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur en deze zijn ons ook niet bekend vanuit de klinische praktijk. Neurofeedback en de registratie van EEG t.b.v. de QEEG meting zijn veilige methoden.