Privacy

AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

Alle verkregen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst

Brainmed valt onder de geestelijke gezondheidszorg en in dat kader geldt naast de Wet bescherming persoonsgegevens ook de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling

Welke persoonsgegevens verwerkt Brainmed?

De verwerking van persoonsgegevens omvat:

  • NAW- (naam, adres woonplaats) en identificatiegegevens;
  • medische en psychologische gegevens.

Conform de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) bewaart Brainmed cliëntgegevens vijftien jaar na afsluiting van de behandeling. Na deze periode worden alle persoonlijke gegevens gewist.

Correctie, aanvulling of verwijdering van opgenomen gegevens

Heeft u bezwaar tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens of wenst u een correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met uw behandelaar.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Ondanks dat Brainmed beveiligingsmaatregelen heeft genomen om er voor te zorgen dat uw gegevens veilig worden verwerkt, zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

Bezoekersstatistieken

Brainmed maakt gebruik van software om bezoekgegevens te analyseren. Daardoor komt relevante informatie zoals de meest gevraagde pagina’s, de gebruikte zoektermen etc. Deze informatie is
volledig geanonimiseerd. Met deze informatie kunnen wij onze website beter op onze bezoekers afstemmen.

Wijzigingen

Brainmed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Checkt u daarom regelmatig onze privacyverklaring voor het actuele privacybeleid van Brainmed.