Waarom is een QEEG voor Neurofeedback noodzakelijk?

Een QEEG voor Neurofeedback is noodzakelijk, omdat mensen met dezelfde psychische klachten onderling sterk van elkaar kunnen verschillen in de hersenen. Zo zien we bijvoorbeeld bij mensen met ADHD die qua klachten soms sterk op elkaar lijken toch compleet verschillende hersenafwijkingen. Alleen door de hersenen in kaart te brengen en te vergelijken met mensen zonder psychische klachten is het mogelijk om voor iedere cliënt te bepalen welke hersengolven er getraind kunnen worden en wat het beste aansluit bij de klachten van de client. Kort samengevat: hersenonderzoek (EEG/ QEEG) maakt het mogelijk om de neurofeedback behandeling af te stemmen op de client i.p.v. gebruik te maken van protocollen.

Lees meer veel gestelde vragen over Neurofeedback QEEG.